Εγγραφή ενός λογαριασμού

    Εάν είστε εταιρεία ή μια εγγεγραμμένη ομάδα αγώνων, επιλέξτε "Εταιρεία" στον τύπο χρήστη για την κατάλληλη φορολόγηση και πρόσθετα οφέλη (σύνδεσμος ιστότοπου, παρουσίαση εταιρείας), εικόνα προφίλ), χωρίς πρόσθετο κόστος.

    δέχομαι το Όροι χρήσης και γνωρίζω ότι με την εγγραφή στο racemarket.net, τα προσωπικά μου δεδομένα θα προστατεύονται προσεκτικά σύμφωνα με το νόμο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς, περαιτέρω επεξεργασία ούτε θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Μπορώ πάντα να ζητήσω τη διαγραφή ή τη μεταφορά δεδομένων διαγράφοντας τον λογαριασμό μου ή μέσω γραπτής αίτησης προς info@racemarket.net.