Εξάτμισης

Superbike της εξάτμισης για την πώληση. Αυτό είναι το μέρος της μοτοσικλέτας που μπορεί να σας δώσει κάποια επιπλέον ιπποδύναμη, εάν το σύστημα εξάτμισης είναι κατασκευασμένο corectly για αγώνες superbike. σύστημα εξάτμισης συμπεραίνει από διάφορα μέρη που είναι τοποθετημένα μαζί σε πλήρες σύστημα εξάτμισης. Από κινητήρες είναι τοποθετημένα headres και σωλήνες σύνδεσης που είναι συνδεδεμένη με midpipe whis είναι Τέλος αποδεικνύουμε τοποθετείται στο τελικό σύνδεσμο καυσαερίων. Αυτό μπορεί να είναι slip-on ή bolt-on ίνες άνθρακα ή κράμα ανακουφίσεως σιγαστήρα. Αυτό είναι το μέρος της μοτοσικλέτας που κάνει μια τέτοια μεγάλη ήχος του κινητήρα ακόμα καλύτερα.


Αλάξτε την κατηγορία

Superbike » Ανταλλακτικά » Εξάτμισης »


Δεν υπάρχουν αποτελέσματα που για ""

Εξάτμισης
Superbike της εξάτμισης για την πώληση. Αυτό είναι το μέρος της μοτοσικλέτας που μπορεί να σας δώσει κάποια επιπλέον ιπποδύναμη, εάν το σύστημα εξάτμισης είναι κατασκευασμένο corectly για αγώνες superbike. σύστημα εξάτμισης συμπεραίνει από διάφορα μέρη που είναι τοποθετημένα μαζί σε πλήρες σύστημα εξάτμισης. Από κινητήρες είναι τοποθετημένα headres και σωλήνες σύνδεσης που είναι συνδεδεμένη με midpipe whis είναι Τέλος αποδεικνύουμε τοποθετείται στο τελικό σύνδεσμο καυσαερίων. Αυτό μπορεί να είναι slip-on ή bolt-on ίνες άνθρακα ή κράμα ανακουφίσεως σιγαστήρα. Αυτό είναι το μέρος της μοτοσικλέτας που κάνει μια τέτοια μεγάλη ήχος του κινητήρα ακόμα καλύτερα.