Εξάτμισης

Αυτό είναι το μέρος του Rally Raid αυτοκίνητο ή μηχανάκι που μπορεί να σας παρέχει κάποια επιπλέον ιπποδύναμη, αν το σύστημα της εξάτμισης είναι κατασκευασμένο corectly. σύστημα εξάτμισης συμπεραίνει από διάφορα μέρη που είναι τοποθετημένα μαζί σε πλήρες σύστημα εξάτμισης. Από κινητήρες είναι τοποθετημένα κεφαλίδες και σωλήνες σύνδεσης που είναι συνδεδεμένα με midpipe, η οποία Τέλος αποδεικνύουμε τοποθετείται στο τελικό σύνδεσμο καυσαερίων. Αυτό μπορεί να είναι slip-on ή bolt-on ίνες άνθρακα ή κράμα ανακουφίσεως σιγαστήρα. Αυτό είναι το μέρος της μοτοσικλέτας που κάνει μια τέτοια μεγάλη ήχος του κινητήρα ακόμα καλύτερα.


Αλάξτε την κατηγορία

Rally Raid » Ανταλλακτικά » Εξάτμισης »


Δεν υπάρχουν αποτελέσματα που για ""

Εξάτμισης
Αυτό είναι το μέρος του Rally Raid αυτοκίνητο ή μηχανάκι που μπορεί να σας παρέχει κάποια επιπλέον ιπποδύναμη, αν το σύστημα της εξάτμισης είναι κατασκευασμένο corectly. σύστημα εξάτμισης συμπεραίνει από διάφορα μέρη που είναι τοποθετημένα μαζί σε πλήρες σύστημα εξάτμισης. Από κινητήρες είναι τοποθετημένα κεφαλίδες και σωλήνες σύνδεσης που είναι συνδεδεμένα με midpipe, η οποία Τέλος αποδεικνύουμε τοποθετείται στο τελικό σύνδεσμο καυσαερίων. Αυτό μπορεί να είναι slip-on ή bolt-on ίνες άνθρακα ή κράμα ανακουφίσεως σιγαστήρα. Αυτό είναι το μέρος της μοτοσικλέτας που κάνει μια τέτοια μεγάλη ήχος του κινητήρα ακόμα καλύτερα.