Εξοπλισμός αυτοκινήτων

Με τη φυλή, την ιδιοκτησία ή η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει, επίσης, τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει κράνη, αντιπυρικά ρούχα αγώνων και αγωνιστικά παπούτσια. Ως μέρος της ασφάλειας που θα απαιτούν επίσης αναγνωρισμένα καθίσματα και ζώνες ασφαλείας, ενώ για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας στο χώρο, θα χρειαστείτε ένα ρυμουλκούμενο αγώνα αυτοκινήτων.


Κανονικές διαφημίσεις

Εξοπλισμός αυτοκινήτων
Με τη φυλή, την ιδιοκτησία ή η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει, επίσης, τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει κράνη, αντιπυρικά ρούχα αγώνων και αγωνιστικά παπούτσια. Ως μέρος της ασφάλειας που θα απαιτούν επίσης αναγνωρισμένα καθίσματα και ζώνες ασφαλείας, ενώ για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας στο χώρο, θα χρειαστείτε ένα ρυμουλκούμενο αγώνα αυτοκινήτων.